img

Üyelik Sözleşmesi ve KVKK Metni

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar  Bu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), Dünyadan.com.tr web sitesi üzerinden (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır) sunulan hizmetlerden yararlanan kullanıcı ("Üye") ile Dünyadan E-ticaret ve İthalat İhracat Ltd. Şti. ("Şirket") arasında elektronik olarak akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu  İşbu Sözleşme'nin konusu, Üyenin Site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının belirlenmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3. Üyelik Şartları ve Üyenin Yükümlülükleri

  • Üye, Site'ye üye olurken sağladığı tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder.
  • Üye, Site üzerindeki hareketleri ve bu hareketlerin yasal sonuçlarından tamamen kendisi sorumludur.
  • Üye, Site'yi kullanarak yapacağı tüm işlemlerin ve eylemlerin yasalara uygun olduğunu ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini kabul eder.

4. Fikri Mülkiyet Hakları Site üzerinde yer alan tüm materyallerin (metinler, görseller, markalar, logolar vb.) mülkiyeti Şirkete aittir ve koruma altındadır. Üye, Şirketin yazılı izni olmaksızın bu materyalleri herhangi bir şekilde kullanamaz.

5. Sözleşmenin Değişikliği  Şirket, gerekli gördüğü takdirde işbu Sözleşme'yi önceden Üyeye bilgi vermek koşuluyla değiştirebilir. Değişiklikler, Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

6. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Taraflar arasında Sözleşme'den kaynaklanan veya Sözleşme ile ilgili her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Metni

1. Genel İlkeler 

Dünyadan E-ticaret ve İthalat İhracat Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu bağlamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması süreçlerinde azami dikkat ve özen gösterilmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Korunması

  • Kişisel verileriniz, Site üzerinden üyelik işlemleri, hizmetlerden yararlanma ve bu hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla toplanmaktadır.
  • Toplanan kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuatlara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.
  • Şirket, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

  • Kişisel verileriniz, yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yasal sınırlar dahilinde ve amaca uygun şekilde paylaşılabilecektir.
  • Kişisel verilerinizin üçüncü şahıslarla paylaşılması durumunda, bu şahısların da kişisel verilerinizi KVKK'ya uygun olarak koruyacağını taahhüt etmeleri sağlanacaktır.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak çeşitli haklara sahipsiniz. Bu haklar; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, yanlış veya eksik işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan düzeltme, silme veya yok edilme işlemlerinin bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarıdır.

5. İletişim ve Başvuru 

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru, görüş ve talepleriniz için iletisim@dunyadan.com.tr adresinden veya Şirketimizin posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Yorum Yap

Üyemiz Var

265

Ziyaretçi

2455

Beğeni

1254

Paylaşım

4222

Dunyadan.com.tr Türkan ile Sohbet Et

Geri

Anasayfa

Üye Giriş

Üye Ol

İlan Ekle